Forskeren og samfunnsdebattanten Ole Jørgen Anfindsen er en av forsvarets vitner under rettssaken mot Anders Behring Breivik. Anfindsen har i flere år engasjert seg som innvandringskritiker. Han presiserte at han tok sterk avstand fra Breiviks handlinger.

— Hvis man er uigur og kjemper mot etnisk og kulturell utslettelse, så får du Raftoprisen. Hvis du er hvit nordmann og gjør det samme, så er du rasist og ekstremist, sa Anfindsen, og la til:

-Vi hører stadig krav om selvstyre for palestinere, afghanere og andre etniske grupper. Hvorfor skal ikke nordmenn, svensker og andre vestlige få gjøre det samme?

Nektes hvit identitet

Anfindsen viste til en rekke eksempler på det han kaller «hvit selvforakt», og mener såkalte kulturmarxister nekter hvite mennesker rasemessig identitet.

— Sier man «jeg er hvit og stolt av det», så er man nazist, siterte han.

Anfindsen trakk frem en 32 år gammel stortingsmelding som eksempel på hvordan Arbeiderpartiet ønsker å endre det norske samfunnet.

— Der fremgår det klart at man vil motvirke assimilering av innvandrere, og det blir understreket at innvandrere skal ha valgfrihet når det gjelder i hvilken grad man ønsker å knytte seg til majoritetssamfunnet, sa Anfindsen.

Han gikk også til sterkt angrep på Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser.

- Bommet med prognose

Anfindsen viste til at en SSB-prognose fra 1991 la til grunn en gjennomsnittlig årlig nettoinnvandring på 12.000 personer, mens tallet nå er oppe i nærmere 50.000.

— Forskeren som har skrevet rapporten har tatt så sterke forbehold at det skinner gjennom at han ikke kan stå inne for den. Jeg har følelsen av at noen har vridd armen rundt på ham, og sagt «du skal legge disse forutsetningene til grunn». Kan Arbeiderparti-regjeringen ha gitt signaler til SSB om her vil vi ikke ha noen prognoser som kan skape uro i befolkningen, spurte Anfindsen.

Han fortalte at han prøvde å kontakte SSB-forskeren, men at han bare fikk snakke med sønnen, som fortalte at faren ikke lenger var i live.

— Sønnen fortalte meg da at faren hadde sagt at SSB la stor vekt på å unngå å stigmatisere minoritetsgrupper, og at dette kunne være årsaken til de forsiktige prognosene. Jeg oppfatter dette som at prognosene bevisst er gjort konservative for å hindre uro i befolkningen. Dette er noe nær en skandale, og det bør settes ned en granskingskommisjon som ser nærmere på SSBs rolle, sa Anfindsen.