Forbruket av angrepillen er nær fordoblet, etter at pillen ble reseptfri for et år siden.

Ikke mer sex-press

I et brev til helseministeren peker Helsetilsynet på at lettere tilgang på prevensjon har fått tallet på aborter vesentlig ned i aldersgruppene 15-19 år og 20-24 år, og at andelen tenåringsfødsler er halvert i 2000 sammenlignet med begynnelsen av 1990-åra.

Helsetilsynet avviser også at reseptfri angrepille har øket sexpresset mot unge jenter:

— Det er ikke dokumentasjon på at lettere tilgjengelighet til nødprevensjon ( angrepillen red. anm) er en medvirkende årsak til sexpress skriver Helsedirektøren i brevet til helseministeren.

Trenger pillen

Helsedirektøren argumenterer i brevet til helseministeren med at angrepillen fortsatt må være reseptfri, og skriver: – I den grad unge jenter har ubeskyttet samleie er det helt klart at nødprevensjon er noe av det første de trenger for å unngå graviditet.

— Slik vi ser det vil konsekvensene av at salget av hormonell nødprevensjon (angrepillen red. anm.) har økt være at langt færre kvinner vil kome i en angstsituasjon for å bli gravid etter ubeskyttet samleie , noe som på sikt også vil kunne medføre ytterligere nedgang i aborttallene, skriver Helsedirektøren.