— Jeg fikk de beste årene en kunne få i Forsvaret, sier Stahl til Bergens Tidende.

— Da jeg etter lang betenkningstid takket ja til sluttpakke, ville jeg arbeide med noe helt annet og fikk jobb i et industrimalerfirma hjemme på Ågotnes. Det er kjekt for en i min alder å få en slik jobb sammen med unge folk, og der en får bruke kroppen, sier han.

Terje Stahl var kontorsjef i prosjektdivisjonen for Sjøforsvarets forsyningskommando på Haakonsvern da han takket ja til tre måneders lønn i sluttvederlag og 75 prosent lønn fra han sluttet til han fylte 57 år, som er laveste pensjonsalder i Forsvaret.

— Det var en vanskelig avgjørelse, men jeg følte ikke noe press. Jeg hadde kanskje sterke meninger om det som skjedde den gangen, men har nå lagt Forsvaret bak meg. Jeg savner kontakten med kolleger, men ikke jobben, sier Stahl. Som i sitt nye yrke blant annet kryper rundt på fabrikkanlegg og skip med sandblåsingsutstyr, slik han har gjort på MS < > og < > ved Fosen Mek. Verksted.

Den eksmilitære fra Ågotnes på Sotra gjør seg fortsatt sine tanker om nedbemanning og omstilling i Forsvaret.

— Det er ikke noe forsvar vi har lenger, vi har militærstyrker. Derfor bør Forsvaret endre navn, og forsvarsministeren bør hete krigs- og militærminister. Det gamle forsvarskonseptet er jo forlatt, noe jeg tror vanlige folk ikke er klar over, mener Terje Stahl.