Han er en av dem som er i søkelyset for å ha tjent for mye samtidig som han får stortingspensjon.

Stangeland reagerer på kritikken fra pensjonsstyrets Marianne Aasen Agdestein (Ap) om at Kjell Magne Bondevik (KrF), Anders Talleraas (H) og ham selv burde søkt om ventelønn i stedet for pensjon, så lenge de aldri hadde tenkt til å bli pensjonister.

– Det var ikke de rådene jeg fikk da jeg spurte Stortingets administrasjon om hva jeg hadde rett på med min jobbsituasjon, sier Magnus Stangeland til Aftenposten.

Ville trappe ned

Stangeland sier at ventelønn aldri har vært aktuelt for ham fordi han gikk rett over i full stilling som industrileder i DOF Industri AS etter sin siste dag som stortingsmann i 1997.

For fire år siden ville Stangeland trappe ned som industrileder og undersøkte hva han hadde krav på i pensjon.

– Jeg fikk klar oppfatning på direkte spørsmål til Stortingets administrasjon om at styrehonorar måtte regnes som tilfeldig inntekt og ikke som grunnlag for pensjon. I dag hadde det vært veldig kjekt å ha skriftlige referater, sier han.

Vil granske

Pensjonsskandalen på Stortinget kan ende med en uavhengig gransking. Det utelukker ikke at saken ender i retten.

Tirsdag vil trolig Stortingets presidentskap kreve at et uavhengig utvalg får oppgaven med å granske pensjonsskandalen, etter at Riksrevisjonen har avdekket urettmessige millionutbetalinger til tidligere politikere, skriver Dagsavisen.

Det skjer samtidig som et offentlig utvalg ser kritisk på den kraftige økningen i bruken av granskninger i saker som kanskje heller burde havnet i retten.

– Om gransking er aktuelt i saken om stortingspensjoner, vil jeg ikke begi meg ut på noen vurdering av. En offentlig gransking, en Økokrim-etterforskning eller eventuelt begge deler kan vel være aktuelt, sier advokat Harald Stabell til Dagsavisen.

— Interessant sak

Stabell er leder av advokatforeningens strafferettsutvalg og sitter i Eidesen-utvalget som gjennomgår hvilke oppgaver og rettslige status granskingskommisjoner skal ha.

– Granskingskommisjoner er bedre egnet til å kartlegge hva som har skjedd av systemfeil eller tekniske feil før ulykker enn feil og ansvar i andre forhold. Da beveger man seg inn i forhold som vanligvis vil være en politisak, sier Stabell.

Stabell legger ikke skjul på at han følger pensjonsskandalen på Stortinget med interesse.

– Saken er interessant i forhold til systemet, tilliten til politikerne og enkeltpersoners rettssikkerhet, sier han.

RUNE BERENTSEN (ARKIV)