I juni i fjor ble Berg dømt til ti års fengsel for å ha plassert dbomben utenfor klubblokalene til den rivaliserende motorsykkelklubben.

Tilsto alt

John Gerhard Bergs forsvarer, advokat Christian Wiig, åpnet i Borgarting lagmannsrett mandag med at han ville be retten redusere straffen på ti år. Wiig viste til bestemmelsen om retten skal ta hensyn til det i straffeutmålingen hvis den tiltalte kommer med en uforbeholden tilståelse.

Grotesk straffesak

Aktor, statsadvokat Kristian Nicolaisen, var i sin innledning helt klar.

— Dette er en særdeles alvorlig og grotesk straffesak. Det handler om en bandekrig der et helt utenforstående menneske mister livet. Dette må være en del av bakteppet i vurderingen, også for lagmannsretten, sa Nicolaisen.

Han påpekte at uansett hvem som gjorde hva i denne saken, så var det avgjørende at en person var villig til å kjøre bilen til det stedet der bomben skulle plasseres.

— Og John Gerhard Berg sa seg villig til å gjøre det, sa Nicolaisen, som også påpekte at Berg fikk to års kortere straff enn det påtalemyndigheten hadde innstilt på i tingretten.

(NTB)