HALLGEIR OFTEDAL

Repstad har hatt nær kontakt med Andersen helt fra pågripelsen 13. september 2000.

Førstestatsadvokat Dahl: — Du foretok, Repstad, en ransaking og et beslag hos Andersen. Hva var dere ute etter og hva fant dere?

Repstad: - 11. oktober opplyste Andersen at han trodde politiet ikke hadde funnet alt på rommet hans. Det skulle ligge flere filmer og et lekemaskingevær igjen. Ved en senere ransaking ble disse gjenstandene funnet.

Førstestatsadvokat Dahl: - Du har samarbeidet med Andersen over lengre tid i forbindelse med avhørene av ham ...

Vitnet: - Dagen etter pågripelsen begynte vi å samtale med Andersen for å finne ut hvor han og Kristiansen gikk. Vi begynte med et orienteringskart, men det var ikke så enkelt. Han fortalte at han stort sett gikk seg vill i Heimevernet når han gikk med kart og kompass. I stedet tegnet Andersen selv et kart. Ruten Andersen sier han gikk ble senere gått opp sammen med politiet.

Førstestatsadvokat Dahl: - Du har vært til stede på de fleste avhørene av Andersen. Hvordan var disse avhørene?

Repstad: - Var ikke i kontakt med Andersen før han ble pågrepet. Jeg har transportert ham frem og tilbake til avhør, og har besøkt han. Han har vært stille, rolig og sjenert. Det er vel årsaken til at en ikke kommer inn på han. Han har ingen spontane følelsesreaksjoner. Stemmen var vært monoton. Han har stilt til avhør alltid når vi har bedt ham om det. Han har vist lite følelser. Han kan i det ene øyeblikk fortelle om grufulle detaljer fra åstedet, og i neste øyeblikk kunne han smile.

To ganger har han tatt til tårene. Den ene gangen da han fortalte hvordan den yngste jenten ble drept, og den andre gangen da vi på vei tilbake til fengselet snakket om fremtiden sin. Han var forsiktig og sjenert. Han hadde en dårlig madrass i fengselet, og han klaget ikke til fengselet, men nevnte det for meg.

Førstestatsadvokat Dahl: - Snakket dere om han hadde anger etter en slik handling?

Repstad: - Når han snakket om det fortalte han at han hadde det vondt. Vi kan bli litt lurt av Andersens ansikt. Han er veldig smilende. Han hadde ingen følelsesmessige utslag av angeren utad.

Vitnet fortalte at Andersen i avhør hadde fortalt at Kristiansen hadde regien over det som skjedde i Baneheia.

Politibetjenten hevdet at Andersen virket troverdig gjennom alle de avhør og samtaler som politiet har hatt med den tiltalte. Han fortalte også uoppfordret om sykler som var stjålet og gravd ned.

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen ga etter avhørene av politibetjent Repstad aktørene i retten beskjed om at vitnene skulle ha spørsmål om det de har sett og hørt, ikke hva de tror og mener. Utspillet fra lagmannen kom etter at det under avhøret med Repstad kom vurderingsspørsmål fra forsvarerne.

VITNE: Politibetjent Jon Repstad forklarte seg i Agder lagmannsrett torsdag.