Av Hallgeir Oftedal

Det var denne spesielle bonusen, som Kristiansand byrett i sin tid innrømmet Andersen da han ble dømt til 17 års fengsel for forsettlig drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen. I Agder lagmannsrett ble straffen økt til 19 år.

Første gang

Høyesteretts behandling av straffeutmålingsanken er interessant fordi det er første gang i en drapssak at landets øverste domstol skal vurdere hvilken fcrm for bonus det skal gis i forbindelse med tilståelser av denne art.

Jan Helge Andersen tilstod allerede i første avhør, men han tilstod ikke alt. Det er brukt mot ham i forbindelse med straffeutmålingen.

Førstestatsadvokat Edward Dahl fører aktoratet i Høyesterett, mens advokat Erling Lyngtveit er forsvarer.

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei administerer retten. De øvrige dommerne er Ketil Lund, Eilert Stang Lund, Ole Bjørn Støle og Sverre Mitsem.

Mor til Stine Sofie Sørstrønen, Ada Sofie Austegard og hennes mann er blant tilhørerne i Høyesterett i formiddag. Allerede tre kvarter før retten ble satt var de første tilhørerne på plass.

Bergens Tidende/Fædrelandsvennen)