Det fortalte overlege Olaf Bakke, spesialist i psykiatri i Kristiansand byrett tirsdag. Han har vurdert 20-åringen sammen med spesialist i psykiatri, Tor Gamman.

Bakke er av den oppfatning at Andersen ikke har mangelfullt utviklede sjelsevner.

Han tror heller ikke det er fare for gjentagelse av straffbare handlinger. Disse vurderingene støttes ikke av Gamman. De to er imidlertid enige om at Andersen ikke var bevisstløs eller sinnssyk i gjerningsøyeblikket. Han er dermed strafferettslig tilregnelig.

De sakkyndige har laget en hovederklæring sammen. Uenigheten førte imidlertid til at Bakke lagde en tilleggserklæring. Rettsmedisinsk kommisjon har fått oversendt begge. De støtter Gammans konklusjon.

NTB