HALLGEIR OFTEDAL

Den rutinerte politiavdelingssjefen, Geir Hansen, som gjennomførte alle avhør med Jan Helge Andersen, ga den drapstiltalte økt troverdighet. Ettersom de tekniske bevis mot Viggo Kristiansen fra åstedet blir påpekt som manglende eller mangelfulle, er Andersens forklaring som bevis styrket etter den åttende dag i retten.

Under ett av avhørene ble Andersen bedt om å tegne åstedet. Hans tegning av åstedet, hvor han slo lens, hvor jentene ble drept og hvor de seinere ble gjemt, stemte helt overens med funn som politiet gjorde og den rekonstruksjon som Andersen deltok på i Baneheia.

Andersen beveget seg ikke særlig under avhørene. Det han sa allerede i første avhør stod han stort sett fast ved. Tilståelsen av det seksuelle overgrepet mot den yngste av jentene satt langt inne. Ifølge politiavdelingssjefen var Andersen flau over dette og hadde vanskeligheter med å snakke om denne delen av saken. — Men slik er det ofte med seksualovergripere, la Geir Hansen til.

Politiførstebetjent Jon Andre Nilsen fra Kripos har avhørt Viggo Kristiansen. Nilsens forklaring i retten kastet ikke noe nytt lys over saken. Men Nilsen hadde gjort Kristiansen oppmerksom på at hans troverdighet stod på prøve fordi han nektet å la seg avhøre om politiets DNA-funn fra åstedet.

Da retten behandlet de to andre overgrepssakene mot Kristiansen valgte han å utebli fra retten.