Nettsiden med adresse «www.andersbreivik.net» pekte direkte tilAUF sin hjemmeside i dag. Koblingen er nå fjernet.

Da bt.no kontaktet Arbeiderpartiet i 17-tiden i dag, var de ikkeinformert om koblingen mellom domenet og AUF sine hjemmesider.

— Dette visste vi ikke noe om før dere ringte oss nå, sapresseansvarlig i Arbeiderpartiet da.

Raskt fjernet

Pia Gulbrandsen, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet, avviserpå det sterkeste at noen i Arbeiderpartiet eller AUF står bakkoblingen. Hun sier hun er glad for at noen så hva som haddeskjedd, slik at de kunne fjerne koblingen så raskt som mulig.

Like etter kl. 19 i kveld var det gjort.

— Med en gang vi fikk tips om at denne nettsidenpeker til auf.no, varslet vi de som leverer plattformen tilauf.no. De har da gjort sine tiltak og fjernet koblingen, sierGulbrandsen.

Skjult identitet

Domenet ble opprettet kl. 08.57 den 23. juli, kun kort tid etterat identiteten til Anders Behring Breivik var blitt kjent.

Da bt.no sjekket hvem som står som eier av domenet, fikk vioppgitt Fastdomain.com, som har kontorer i Utah, USA. Debekrefter at eieren av domenet har registrert det hos dem.

— Grunnen til at vi står oppført som eier av domenet, er ateieren har bedt om at identiteten til vedkommende skjules,forteller en av de ansatte i firmaet.

Domenet befinner seg på en server som tilhører netfirms.com. Heller ikke de vil opplyse hvem som eierdomenet.

Auksjonerer bort domener

Også andre domener som inneholder navnet til Andres BehringBreivik har blitt registrert.På en har det blitt lagt ut bilder sammen med informasjon omblant annet angrepene, hans politiske synspunkter og interesser.Denne siden ble ifølge nettjenesten www.who.is opprettet den 23. juli kl. 15.45. Øverst påsiden står det:

«Dette domenet er til salgs: Tjen penger og opprett en nettsidemed dette domenet som allerede er indeksert og besøkt av brukereverden over (...) Gi bud her».