Både tingretten og lagmannsretten bestemte at Anders Behring Breivik ikke fikk møte i mandagens fengslingsmøte, slik han selv ønsker.

Fredag ettermiddag opphevet derimot Høyesterett disse kjennelsen. Det betyr at Behring Breivik kanskje får møte i mandagens fengslingsmøte, i stedet for å delta via videolink slik det tingretten og lagmannsretten mente.

Foreløpig vet ikke Aftenposten om dette betyr at terroristen faktisk får møte mandag. Politiet tolker dette som at tingretten må vurdere saken på nytt. NTB meldte først at Behring Breivik får møte, men det er altså ikke klart ennå.

— Vi forstår det som at tingretten på nytt må ta stilling til begjæringene fra de forskjellige partene, sier kommunikasjonsrådgiver Roar Hanssen ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.no.

Sikkerhet og penger

Den opprinnelige begrunnelsen for å nekte massedrapsmannen møterett, var blant annet rømningsfare og å spare penger på sikkerhet og vakthold.

Men Høyesterett viser til at slike praktiske hensyn vike når Behring Breivik kan risikere isolasjon, fori det inngrepet er så alvorlig.

Selv om det ikke er retten som skal ta stilling til spørsmålet om isolasjon, mener høyesterett at en faktisk konsekvens av fengsling kan føre til det, så må det tas hensyn til ved vurderingen om Behring Breivik skal få møte i retten.

Avgjørelsen i Høyesterett var enstemmig.

Forsvarer Vibeke Hein Bæra sier til Dagbladet at «dette var en viktig avgjørelse både av hensyn til rettssikkerheten genereilt og i denne saken spesielt».

— Dette er veldig bra, sier hun til Dagbladet.

Ny lovbestemmelse

Behring Breivik er den første som ble nektet å møte i fengslingsmøtet i tingretten etter at en endring i straffeprosessloven trådte i kraft 1. september.

— Jeg vil advare mot å anvende en helt ny lovbestemmelse i akkurat denne saken, sa en av Behring Breiviks to hovedforsvarere, Vibeke Hein Bæra, til NTB.

I den opprinnelige dommen fra tingretten mente de at helsen til terroristen har blitt fulgt nøye og at det ikke var uansvarlig å nekte ham å møte i Oslo tingrett.

FÅR KOMME: Anders Behring Breivik slipper å forklare seg via videolink fra fengselet.
POLITIET