Det var en effektiv demonstrasjon, og en vekker for helsepolitikerne på Stortinget. Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) inviterte til et kort seminar om den uhelbredelige KOLS-syken. Ved avslutningen fikk gjestene utdelt de enkle remediene for selv å føle hvordan sykdommen oppleves.

Konkret står striden om å få lettere adgang til medisiner på blå resept, uten å gå den tunge veien om lungespesialister.

Fokus ble satt på fastlegene, som ofte ikke er i stand til å stille rett diagnose. Mange forveksler KOLS med astma, og starter behandlingen derfra. På den måten kommer pasientene for sent i gang med riktig behandling basert på korrekt diagnose.

Lavstatussykdom

KOLS, som står for kronisk obstruktiv lungesykdom, er en sterkt økende, men lavt prioritert lidelse. Den rammer røykere og folk som over lang tid har vært utsatt for støv og annen forurensing.

I Norge lever anslagsvis 300.000 mennesker med KOLS, og årlig blir 15.000 innlagt på sykehus for behandling.

Beregninger foretatt av LHL viser at KOLS på årsbasis koster samfunnet rundt 4,5 milliarder kroner.

Men det skorter mye på forskning, og Norge er det eneste landet i Europa som ikke automatisk gir refusjon for medisiner, ifølge LHL.

Politisk betent

Politisk er saken også lite prioritert av den til enhver tid sittende regjering.

I vår krevde flertallet i Stortinget at regjeringen ga sykdommen endret status, slik at det blir lettere å få refusjon.

Nå er dette flertallet (minus Frp) selv i regjering, men har ikke fulgt opp kravet fra i vår.

Dette syntes LHL og pasienter som var til stede på seminaret var underlig, forsiktig sagt.

Rune Skjælaaen sa at han vil ta dette opp med regjeringen, som han nå representerer i Stortinget.

Men han la til at det ikke nødvendigvis bare er et økonomisk spørsmål. Han mente å vite at det også kan ligge rent faglige vurderinger bak, men dette kan han som politiker ikke nok om.

Uansett, KOLS og LHL fikk i går kraftig oppmerksomhet for sin sak, nå er det opp til politikere å avgjøre om pustetesten opp Løvebakken er nok til å endre politikken på KOLS-området.

HÅVARD BJELLAND