— Det betyr i de fleste tilfeller et sprinkleranlegg. Og et sprinkleranlegg vil normalt slå ned en begynnende brann, sier Nils Kristiansen, avdelingssjef ved brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat.

Han vil ikke spekulere nærmere på hvorvidt et slikt anlegg ville hindret storbrannen i Oslo. Brannvesenet ble bedt av byantikvaren om å kikke nærmere på bygningen som huset Miljøvernforbundet. Det er eieren, Oslo kommune, som har ansvaret for brannsikringen.

— Vi kom til at personsikkerheten var god nok på grunn av rømningsveiene. Vi satte heller ikke branntekniske krav. Men vi valgte å gi en anbefaling.

— Og hva betyr det?

— En anbefaling fra brannetaten er noe eieren bør tenke nøye over.

Brannen i den fredede trelastbygningen i Schweigaardsgate 28 i Oslo startet like etter klokken fire natt til onsdag. Ifølge politiet spredte brannen seg videre til taket på nummer 26, der Oslo Gokartsenter holder til, skriver NTB.

Ved 7.30-tiden onsdag hadde brannvesenet endelig fått kontroll over flammene. Da var det gamle trelastlageret fullstendig utbrent, og bare fasaden sto igjen. Utover onsdagen foretok brannmannskaper etterslokking på stedet.

Ifølge vaktleder Trond Røgeberg ved kriminalvakten i Oslo politidistrikt ønsker brannvesenet å rive restene av fasaden til trehallen av sikkerhetshensyn.

Men Byantikvaren ønsker å bevare fasaden av vernehensyn.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Politiet vet heller ikke hvor i bygningen den oppsto. Ifølge NRK har det tidligere vært to branntilløp i bygningen, i 1999 og 2000, der begge brannene var påsatt.