Samtidig kan Sivilforsvaret få 40 færre administrativt ansatte. Antallet tjenestepliktige mannskaper skal være som før.

Dette anbefaler Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) i sin innstilling til Justisdepartementet.

— Vår anbefaling innebærer at Finnmark blir delt i to enheter og at nåværende Midtre Hålogaland politidistrikt blir en egen enhet. Videre følger vi Stortinget i anbefalingen av 20 nye fylkesvise enheter. Vi har med andre ord utredet alternative forslag når det gjelder struktur, sier avdelingsdirektør i DSB, Ragnar Bøe.

De nye enhetene vil få økt administrativt ansvar som en følge av at Fylkesmannen ikke lenger har administrativt ansvar for Sivilforsvaret i fylket, og fordi dagens ordning med politimesteren som kretssjef for Sivilforsvaret forsvinner.

Bøe mener at enkelte av de nye enhetene vil kunne få kapasitetsproblemer, og at det dermed er nødvendig med spesialisering på bestemte sivilforsvarsfaglige områder. (NTB)