ICES mener at torskekvoten må være lavere enn 181.000 tonn dersom gytebestanden skal nå 500.000 tonn i 2003.

Det foreslås også stopp i direkte fiske etter kolmule og reduksjoner i fangsten etter en rekke andre fiskeslag.NTB