Mest sannsynlig er vannet i ledningsnettet trygt, men for sikkerhets skyld anbefaler Vann— og avløpsetaten likevel at det vannet som skal drikkes, gis et oppkok, opplyser Oslo kommune.

Varselet kommer etter at desinfeksjonen ved Oset vannrenseanlegg var ute av drift et knapt døgn på grunn av teknisk svikt. Feilen ble oppdaget og utbedret tirsdag morgen.

Vann- og avløpsetaten påpeker at det er god kvalitet på vannet som kommer inn til renseanlegget, og det er ikke påvist bakterier i prøvene fra det såkalte råvannet den siste uken.

Anbefalingen gjelder til og med torsdag 18. februar.