— Kampflygruppens anbefaling er kjøp av 52 operative fly, og fire fly som til enhver tid brukes til opplæring. I tillegg til de 56 flyene kommer erstatningsfly. Regjeringen har ennå ikke tatt endelig stilling til antallet. Det vil vi gjøre når vi etter planen legger frem stortingsdokumentet 18. desember, sier forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen.

BTs leder: Rasjonelt flyvalg

Over 21 milliarder

— De 18 milliardene som ble referert på pressekonferansen, dekker det kjøpet av 56 fly?

— Nei, det dekker 48 fly, et antall vi satte opp for å ha et sammenlikningsgrunnlag mellom JAS Gripen og JSF, sier Strøm-Erichsen.

Det betyr at departementet har regnet seg frem til en innkjøpskostnad på 375 millioner kroner per fly. Kjøp av 56 fly til samme pris vil dermed kunne koste rundt 21 milliarder kroner.

Strøm-Erichsen sier at regjeringen heller ikke har tatt endelig stilling til hvordan kjøpet skal finansieres.

Ekstrabevilgning

— Jeg vil peke på at det for fregattene ble funnet en løsning med delvis finansiering over forsvarsbudsjettet, men at en del av kostnadene ble dekket inn med ekstrabevilgning i Stortinget. Det er satt av 24 milliarder kroner til kjøp av kampfly i Forsvarets langtidsprogram, sier Strøm-Erichsen, som dermed erkjenner ta det kan bli snakk om milliardsummer som må bevilges særskilt av Stortinget for å finansiere tidenes største forsvarsinvestering.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og statsminister Jens Stoltenberg, som presenterte beslutningen på en hastig sammenkalt pressekonferanse i går ettermiddag, sier begge at svenske JAS Gripen «ikke kunne velges».

JAS Gripen falt gjennom

Begrunnelsen er at regjeringens kampflygruppe utarbeidet en kravspesifikasjonsliste på rundt 1000 punkter. Basert på dette, ble satt opp noen grunnleggende kriterier kampflyene måtte fylle; evnen til å forsvare norske interesser i fire ulike scenarier - tre nasjonale og et internasjonalt. JAS Gripen falt helt gjennom i denne lakmustesten.

— Det var ikke mulig å velge JAS Gripen. Det helt entydige faglige rådet var at JSF var best. For regjeringen er det viktigst å velge det flyet som best kan forsvare norske interesser, norsk suverenitet og som trygger landet best, sier Jens Stoltenberg.

Teknisk overlegent

Rent teknisk er det særlig tre forhold som gjør JSF til et overlegent mye bedre fly for det norske luftforsvaret enn svenske JAS Gripen.

— Det er radarkapasitet, stealth (vanskelig å oppdage for motstandernes radarer og luftforsvar) og evnen til elektronisk krigføring, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen som legger til at «jo vanskeligere trusselbildet er, desto større blir forskjellene på flyene».

Ved siden av at det amerikanske flyet er teknisk overlegent, legger regjeringen også vekt på at det er det billigste alternativet.

Enhetsprisen på JAS Gripen er 500 millioner kroner - 125 millioner mer enn for JSF. I tillegg har kampflygruppen beregnet at for å nå ambisjonsnivået som er satt opp for Norges nye kampfly, ville man ha måttet gå til innkjøp av 58 JAS Gripen - to flere enn for JSF.

Hvis regjeringen hadde valgt svensk, ville dermed den samlede innkjøpskostnaden fort blitt 8 milliarder kroner høyere enn for JSF.

Stor usikkerhet

Også når det gjelder levetidskostnadene kommer JAS Gripen dårligst ut.

For JSF er levetidskostnaden over en 30-års periode anslått til 145 milliarder kroner. Det svenske alternativet ligger 20-30 milliarder kroner over dette, ifølge Strøm-Erichsen.

Forsvarsminister Strøm-Erichsen sier JSF blir billigere på grunn av det store antallet fly USA skal produsere.

Hun opplyset at det opereres med en usikkerhetsmargin på 50 prosent for levetidskostnadene. De inkluderer drift, vedlikehold og oppdatering i tre tiår.

Et riktig valg? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

HO