— Se ut over det romantiske med ekteskapet. Ikke vær opphengt i de fine seremoniene. Se på det praktiske og juridiske. For de aller fleste er det gunstigst og tryggest å ta seg en tur til prest eller byfogd. Festen kan man holde senere, sier Thomas Eeg, ekspert på familierett og førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Trygghet

Han peker på at gifte har gjennomregulerte rettigheter og plikter vis-à-vis hverandre og samfunnet. Det betyr at tryggheten og forutsigbarheten er større i et ekteskap, enn i et samboerskap.

— Noen tenker kanskje at det å gifte seg er et stort skritt. Men når man flytter sammen, og får felles økonomi og kanskje også felles barn, bør man tenke på hva som blir konsekvensene dersom man går fra hverandre eller en av partene faller fra. Og utvikler forholdet seg for negativt, er det like lett å bli separert og senere skilt, som «bare» å flytte ut, sier Thomas Eeg.

— Dessuten kan selve avviklingen av forholdet bli lettere hvis man har klare regler å forholde seg til.

Begrensede rettigheter

Selv om det blir innført rett til arv og uskifte for samboere, slik det nye lovforslaget legger opp til, er det viktig å vite at det er snakk om mer begrensede rettigheter enn det gifte har, understreker Thomas Eeg.

— Nå som samboerskap er blitt så vanlig, er det mange som tror at reglene for samboere er de samme for gifte. Men det er altså ikke tilfelle, sier Eeg.

— Det skyldes neppe et bevisst ønske om å forskjellsbehandle gifte og samboere. Men det er av flere grunner vanskelig å regulere når et samboerskap er «fast» nok til å likestilles med ekteskap, og hva som skal skje med samboers formuer ved brudd eller dødsfall.

— Er det noen tilfeller hvor det er bedre å være samboer, enn å gifte seg?

— Det kan det være. Hvis en av partene er mye rikere enn den andre, kan han eller hun ha fordel av å la være å gifte seg. Det hender også at folk som etablerer seg på nytt bevisst lar være å gifte seg. Det kan være fordi en eller begge allerede sitter i uskifte, eller fordi de prioriterer rettighetene til egne særkullsbarn, sier Thomas Eeg.