– Selv monstre har krav på en rettferdig behandling, sier generalsekretær Petter Eide i Amnesty International Norge.

Amnesty frykter at rettssaken mot Saddam, som begynner onsdag, kan ende i en dødsdom etter en tvilsom rettsbehandling.

Amnesty er bekymret over at skyldspørsmålet ikke trenger bevises «over enhver rimelig tvil», men bare «tilfredsstille dommerens oppfatning». Dessuten trekker de fram at forsvaret sier de ikke har hatt tilstrekkelig tilgang og tid i forberedelsene av saken.

Eide frykter at en dårlig Saddam-rettssak kan skape uheldig presedens for rettssystemet i Irak.

– Det faktum at Saddam må dømmes til døden dersom han finnes skyldig i tiltalen, og at han i henhold til loven skal henrettes senest 30 dager etter rettskraftig dom, er en indikasjon på at Irak ikke har lagt hele sin grufulle historie bak seg, sier Eide.