— Vi undersøker dette nøye og vil komme tilbake til justisministeren så snart som mulig, sier informasjonssjef Svein Holtan i Politidirektoratet.

Han sier ingen i POD, heller ikke politidirektør Ingelin Killengreen, har hatt kjennskap til overvåkingen av mennesker i Norge.

— Det vi har kjent til er at tidligere ansatte i politiet har jobbet på ambassaden med den indre sikkerheten. Dette er lovlig virksomhet. Men den ulovlige virksomheten har vært ukjent for oss, så vi ønsker ikke å spekulere noe nå, men må undersøke dette og finne fakta og så komme tilbake, fortsetter Holtan.

Det er Oslo politidistrikt, som også har ansvaret for sikkerheten til utenlandske lands ambassader i Norge, som nå skal gå inn i saken.

VISSTE IKKE NOE: Politidirektør Ingelill Killengreen. ARKIVFOTO: Aftenposten