Havforskningsinstituttet har fått inn fire slike hummere, tre av dem med gummistrikk rundt klørne. Det kan tyde på at de er mistet i sjøen ved et uhell, eller at de i verste fall kan være rømt fra et ulovlig hummeroppdrett.

-Uansett hvordan de er kommet i sjøen, er dette å betrakte som alvorlig miljøkriminalitet. Det er like ille om de er mistet eller satt ut, understreker distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet.

Hunner fulle av egg

Mattilsynet har politianmeldt saken, og setter sin lit til at Fjell og Sund lensmannskontor finner ut av hvordan de ulovlige hummerne har havnet i sjøen langs Sotra-landet.

De fire «amerikanerne» er jevnstore, rundt minstemålet for fangst av norske hummere, 25 centimeter. To av dem var hunnhummere, fulle av egg.

— Det gjør saken ekstra alvorlig, sier Paal Fennell.

True norsk bestand

Forskernes frykt er at de amerikanske hummerne skal få formere seg og på sikt true den norske bestanden. De er nemlig mer hardføre og sterkere enn den norske hummeren.

— Vi frykter dessuten at de kan overføre smittsomme sykdommer til de norske hummerne, sier forsker Ann-Lisbeth Agnalt ved Havforskningsinstituttet.

— I verste fall kan en fra før truet norsk bestand bli utryddet, sier Paal Fennell.

Det er tatt blodprøver av de tre «amerikanerne», uten at det ble funnet sykdomstegn hos dem.

Lysebrune

De amerikanske hummerne er mer lysebrun enn de svarte eller blå norske hummerne.

— Ofte er det ikke helt enkelt se forskjell på dem. Derfor har vi ved Havforskingsinstituttet foretatt DNA-analyser av flere hummere vi har fått inn. Det er slik vi har fastslått at fire av dem er amerikanske, sier Agnalt.

Utlovet dusør

Instituttet gikk for tre uker siden ut og utlovet dusør eller erstatning til dem som leverte inn amerikanske hummere.

— Vi er interessert i å få dem ut av faunaen vår, sier forskeren.

Havforskningsinstituttet har selv drevet fiske etter uønskede individer. Sannsynligvis kan flere enn de fire innbrakte eksemplarene ha havnet i sjøen. Hvor mange, er umulig å si inntil politiet eventuelt kommer til bunns i saken.

Lovlig å importere

Det er lovlig å importere amerikansk hummer. Den blir levert til hoteller og restauranter.

— Det er svært strenge sikkerhetskrav i forbindelse med slik import. Vi sjekker jevnlig at importørene følger kontrollrutinene, sier distriktssjef Fennell.

Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, kommer politiet til å undersøke om noen av hummer-importørene ved et uhell kan ha forårsaket at skalldyrene er kommet på frifot.

— Hummeren er iallfall ikke kommet dit av seg selv. Om den er mistet eller sluppet uti, spiller mindre rolle. Noen har uansett gjort noe ulovlig, og konsekvensene kan bli alvorlige, sier Fennell.

ALVORLIG: Funn av den amerikanske hummeren (t.v.) kan være førstetegn på at den norske arten trues i egen fauna.
Arne Nilsen