En tredel av sjåførenes jobb er tilknyttet nødtelefonen 113, eller AMK-sentralen (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). Der er en sykepleier og en ambulansesjåfør på vakt døgnet rundt. Men de siste årene har antall henvendelser til 113 økt kraftig, uten at det er blitt flere ansatte, skriver Stavanger Aftenblad.

– Jeg har registrert at mange har sagt opp, og jeg har forstått det slik at bakgrunnen både er sterk frustrasjon over jobben og likeledes misnøye med lav lønn, sier hovedtillitsvalgt Egil Olsen ved Stavanger universitetssjukehus.

Han sier frustrasjonen har pågått i lang tid på grunn av ressursmangel. De tolv sjåførene som nå har sagt opp den delen av jobben som går på å betjene AMK-telefonen, har ikke gjort dette som en aksjon, ifølge Olsen.

AMK-sentralen ved SUS betjener 300.000 personer. Det betyr et befolkningsgrunnlag på 150.000 personer per operatør. I Tromsø er tallet 38.000, i Oslo 100.000 og i Bergen 80.000. SUS har nå bedt om en ekstern vurdering for å finne ut hvordan arbeidssituasjonen er ved AMK-sentralen i forhold til slike sentraler andre steder i landet.

Stillingene som sjåførene har sagt opp ved AMK-sentralen, blir lyst ut. På neste års budsjett har klinikkdirektør Karin Sollid søkt om fem nye stillinger, det vil si at tre personer kan være på vakt samtidig.