Det slår Statens helsetilsyn fast i sin sluttrapport om saken.

Ali Fahras samboer, Mari Kohinoor Nordberg, er dypt sjokkert over Helsetilsynets konklusjon og vil sammen med samboeren vurdere sivilt søksmål.

Ifølge Helsetilsynet gjorde de to ambulansemedarbeiderne ikke jobben sin da de forlot småbarnsfaren etter at han var slått ned. Men bruddene er ikke så grove at de mister autorisasjonen, og heller ikke så grove at det bør reises tiltale, slår Helsetilsynet fast.

– Advarsel er en alvorlig reaksjon. Autorisasjonen kan inndras dersom helsepersonell ikke retter seg etter en advarsel, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Sjokkert

Kohinoor Nordberg sier til NTB at hun er sjokkert over Helsetilsynets konklusjon, og at dette er veldig dårlige signaler å sende ut til allmennheten.

Hun og Ali Farah har foreløpig ikke tatt endelig stilling til om de vil gå til privat søksmål mot ambulansemedarbeiderne eller sykehuset.

– Jeg vil ikke si noe særlig om det ennå. Nå må vi sette oss ned og tenke litt, før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre videre, sier Nordberg.

Ali Haji Mohamed Farah ønsker ikke å kommentere Helsetilsynets konklusjon onsdag.

– Ikke rasistisk

Flere av vitnene til episoden hevder at ambulansefolkene opptrådte rasistisk, men det er tilsynet uenig i.

– Det er dokumentert at det falt skjellsord. Flere av uttalelsene ambulansepersonalet hadde til og om pasienten er uakseptable og i strid med helsepersonelloven. Men vi mener ikke at det som ble sagt er rasistisk. I vår omfattende gransking har vi heller ikke funnet bevis for at den mangefulle behandlingen skyldtes rasisme, sier helsedirektør Hanssen til NTB.

Helsetilsynet har gransket ambulansesaken etter at den først ble behandlet og vurdert av fylkeslegen i Oslo og Akershus.

– I motsetning til fylkeslegen, legger vi til grunn at pasienten ble undersøkt før han ble forlatt, sier Hanssen.

SJOKKERT: Ali Fahras samboer, Mari Kohinoor Nordbreg, vil vurdere sivilt søksmål etter at det ble kjent at ambulansesjåførene unngår tiltale.
Holm, Morten