I et ferskt vedtak konkluderer Likestillings— og diskrimineringsnemnda med at Ali Farah ikke ble diskriminert på grunn av hudfarge da en ambulanse forlot ham hardt skadd i Sofienbergparken i Oslo i august 2007, melder P4.

– Dette er ubeskrivelig godt. Det går nesten ikke an å forklare. Det er sinnssykt deilig, sier ambulansesjåfør Erik Schjenken.

Nemnda har dermed omgjort vedtaket til Likestillings- og diskrimineringsombudet, som mente ambulansesjåførene var forutinntatt i forhold til Farahs etniske bakgrunn.

Tidligere har også Statens helsetilsyn og Helsepersonellnemnda kommet til at ambulansesjåførene ikke handlet rasistisk.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda kritiserer Likestillingsombudets gransking, som ble satt i gang på eget initiativ, og uten av ambulansesjåførene fikk anledning til å forklare seg.

«Nemnda finner det svært kritikkverdig at Ombudet kom med en slik uttalelse uten at de personene uttalelsen var rettet mot, hadde blitt hørt», heter det blant annet i vedtaket.

Ambulansesjåfør Erik Schjenken hilste på Ali Farah under rettssaken i fjor, da Schjenken ble frifunnet for utilbørlig opptreden.
Junge, Heiko