Tre flygere ble tatt ut straks etter at det ble brudd i meklingen mellom Flygerforbundet og Flyselskapenes Landsforening natt til fredag og med det nye varselet er seks av ambulanseflygerne i Lufttransport i streik.

– Vi har fire dagers frist før vi kan ta ut nye medlemmer i streik, og vi vurderer løpende videre opptrapping, sier medlem av forhandlingskomiteen i Lufttransport, Thor Ivar Dahl Pettersen, til NTB.

Pasientene

Verken Pettersen eller ambulansesjef Geir-Arne Sørensen i Lufttransport regner med at streiken får virkninger for pasienter foreløpig.

– For oss er det en balansegang mellom hensynet til liv og helse og det å streike, sier Pettersen.

Ambulansesjefen opplyser at de flygerne som ble tatt ut i streik fra fredag er dekket opp med ledig kapasitet i selskapet. Streiken har foreløpig ikke fått konsekvenser.

Ambulansefly

Lufttransport AS er et privat selskap med base i Tromsø. Sammen med Norsk Luftambulanse opererer selskapet Statens luftambulansetjeneste med helikoptre.

Lufttransport har også ambulansefly, og det er dem streiken gjelder. Legehelikoptertjenesten er ikke berørt.

En statlig organisert, landsdekkende luftambulansetjeneste ble vedtatt av Stortinget i 1988. I 2003 fikk omkring 14.000 personer behandling eller transport gjennom luftambulansen. Tallet på pasienter har vært økende de seneste år.

Strid om beredskap

Meklingen mellom ledelsen og de ansatte i Lufttransport tok til klokken 10 torsdag formiddag og varte til klokken 3 natt til fredag.

Uenigheten dreier seg om tolkningen av regelverket for hjemmeberedskapstiden og avlønning knyttet til denne.

Flygerne har i dag en beredskapsordning hvor de kan være hjemme inntil det kommer et oppdrag. 15 timer beredskap regnes som tre timer arbeidstid. Flygerne krever at denne beredskapen skal regnes fullt ut som arbeidstid.

– Et slik krav ville koste Lufttransport flere titall millioner kroner i økte utgifter, skriver selskapet i en pressemelding.

Leder av flygerforeningen i Lufttransport, Ivar Vikestad, sier at flygernes tjeneste nesten utelukkende består av beredskapstjeneste.

Utkallingstiden er så kort at flygerne i praksis må sitte med uniformen på, klare til utrykning. Det er fullstendig uakseptabelt at denne beredskapstjenesten ikke skal telle som arbeidstid, sier han.