Årsaken er brudd i telekstjenesten som varsler om fartøy i nød. Ved ett tilfelle var det brudd i telekstjenesten i ti timer uten at redningslederne ved HRS var klar over det.

— Dette er alvorlig, sier redningsleder Ben Wikøren ved HRS til NTB. Nødsambandet går i stor grad på telekslinjer, og både redningssentralene og båtene som bruker systemet er avhengig av at linjene holdes åpne. Etter at Telenor overførte teleksnettet til det sveitsiske Swisscom 1. juli i fjor, har brukerne flere ganger opplevd brudd.

— Ansvaret for å holde linjene åpne ligger likevel hos Telenor, mener redningslederen. Han opplyser at båtene som bruker systemet ikke har vært klar over at de har vært uten nødsamband i perioder. Redningssentralen benytter satellittsystemet Inmarsat, og dette er en tjeneste som Telenor leverer. Wikøren mener derfor at Telenor burde føle seg forpliktet til å holde tjenesten i orden.

Justisdepartementet har ifølge NRK sendt et brev til Telenor hvor de ber om at det umiddelbart blir satt i gang tiltak for å bedre forholdene. Manglende oppfølging fra Telenor har ført til fare for liv og helse, heter det i brevet.

NTB