Faktisk så dramatiske at preparatet har fått ein negativ klang i nokre miljø, heiter det i eit informasjonshefte om malaria og smittevern frå Folkehelseinstituttet (FHI)..

Derfor bør Lariam helst takast 2-3 veker før avreise, for å fange opp eventuelle biverknadar. Oppstår akutt angst, depresjon, forvirringstilstandar, m.m., må behandlinga avbrytast umiddelbart, ifølgje Felleskatalogen.

Men for dei som tåler medikamentet, er dette eit utmerka førebyggjande middel, skriv FHI. Lariam blir spesielt anbefalt for tropisk Afrika og Amazonasområdet av Sør-Amerika.