— En kristen omsorgsarbeider, en kristen mann som handlet som han lærte. En mann som bar preg av sin diakonutdanning og som levde for å tjene andre, sa Gunnar Prestegård, som var prest under høytideligheten.

To av Alvheims barn holdt også minnetale over sin far på vegne av familien. Trine-Lise Alvheim Sandersen og Jarle Matti Alvheim minnet sin far som en som kjempet og utførte sine gjerninger på jorden og som slet seg ut i kampen for andre.

— Fordi vi visste hvor mye du betydde for så mange, har du gjort oss stolte av deg, sa de.

Nesten hele Fremskrittspartiets stortingsgruppe var til stede i kirken. Partiformann Carl I. Hagen holdt minnetale og la ned krans på vegne av partiet, Odelstingets visepresident Olav Gunnar Ballo (SV) la ned krans og holdt tale på vegne av Stortinget, mens helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) representerte regjeringen.

Ekte engasjement Ballo sa i sin minnetale at Alvheims engasjement var ekte og uten politiske baktanker.

— Ikke mange på Stortinget har satt så entydige spor etter seg i kampen for dem som har det vanskelig som Alvheim. Han gjorde det med en så tydelig stemme at det var umulig å ikke høre det, sa Ballo, som satt i helse- og sosialkomiteen sammen med Alvheim i mange år.

Ballo trakk særlig frem Alvheim kamp for de eldre og for rusmisbrukerne, og sa at langt samarbeid og samvær med Alvheim har fjernet all tvil om engasjementet ikke var ektefødt.

— Det var et engasjement som ikke var knyttet til ideologi, men til et ekte forsvar for de svake i samfunnet, sa Olav Gunnar Ballo.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad trakk frem at ingen sak var for liten for Alvheim, hvis det var noen som led urett.

— John vil særlig bli husket for sin innsats for å få på plass sykehusreformen, sa hun.

- En lojal venn Frps formann, Carl I. Hagen sa at han og Eli for alltid vil huske Alvheim som en venn det gikk an å snakke med om alt fordi han var så lojal.

Alvheim kom med i Frp i 1984, han ble stortingsrepresentant i 1989 og var hele tiden med i sosialkomiteen, de siste åtte årene frem til 2005 som leder.

Hagen minnet Alvheim som den som ga partiet seriøsitet og troverdighet utad med sin innsats for de svake i samfunnet.

— Det var drivkraften i hans politiske arbeid, sa partiformannen.

Han trakk også frem at Alvheim mange ganger kunne virke sint, men at det ikke var sinne.

— Når han utad kunne virke sint, var det i fortvilelse over at samfunnet kom til kort i å hjelpe folk som kom til kort. John var ikke sint, han var bare fortvilet, sa han.

Jordfestes på Herdla John Alvheim vokste opp i fattige kår i Øygarden. Her vil også jordfestelsen skje på Herdla førstkommende fredag.

Prestegård trakk frem oppveksten på Herdla der det ikke ble stilt spørsmål om den kristne tro.

— Johns ideal var nok Jesus, han som tok seg av de svake, utstøtte og de som kom i nød, sa han.

SISTE FARVEL: John I. Alvheim ble begravet i Notodden kirke i dag.
SCANPIX