• John Alvheim var en politiker med et ekte engasjement, sier Høyres leder Erna Solberg ved Alvheims bortgang.

– Man må ha respekt for en engasjert politiker som maktet å sette sine saker på den offentlige dagsordenen i den tiden han var stortingsrepresentant og helsepolitiker, sier Solberg.

Hun synes det er litt trist at en person som viet så mange år av sitt liv til å delta i den offentlige debatt, ikke fikk mer tid til å nyte livet og slappe av sammen med sin familie. Alvheim døde kort tid etter at han ble pensjonist.

– Han var ofte en sint debattant, som vi i Høyre ikke alltid var enig med, sier Høyre-lederen.

Hun viser til at Alvheim maktet å sette sitt merke på en rekke enkeltsaker i den tiden har var leder av sosialkomiteen på Stortinget