Dette er medisinske resultater som legges frem etter en gransking av 11.000 personer som har jobbet i mer enn tre år ved ett av de fire aluminiumverkene til Hydro på Vestlandet, eller ved Elkems alu-verk på Lista og i Mosjøen.

Undersøkelsen viser også at høyt innhold av støv og irriterende gasser i smeltehallene dobler faren for å dø av lungesykdommen emfysem og kronisk bronkitt, sammenlignet med dødelighet i befolkningen for øvrig.

Undersøkelsen er foretatt av Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim, og er den mest omfattende innen dette feltet som noen gang er gjennomført i denne industrien på verdensbasis, skriver forskningsavisen Gemini.