Pontus J.P Tilrem ble kjent da han sammen med Jan Monrad Tangen gikk ut i mediene og fortalte om naturproduktet mistelteins evne til å hjelpe kreftpasienter. Tangen ble tidligere i vinter frisk av kreft, etter å ha vært nærmest dødsdømt av de fleste eksperter. Han mener mistelteinlektiner kan være årsaken til at han vant over kreften.

Etter at mistelteins legende egenskaper ble kjent gjennom mediene har både Tilrem og Tangen blitt nedringt av kreftpasienter som vil prøve mistelteinbehandling. Men nå sier Tilrem stopp.

— Det er 30.000 kreftpasienter i Norge. Uansett hvor mye jeg jobber vil jeg kun klare å motta en brøkdel av dem. Jeg vil ikke gi produktet til dem jeg ikke rekker å følge opp, sier legen.

Kritiske røster

Det er Den Norske Kreftforenings internettsider (www.kreft.no) som melder at mistelteinbehandlingen stoppes. Ifølge internettsiden er konflikt mellom krefteksperter på Haukeland sykehus og Tilrem og hans støttespillere en direkte årsak til at behandlingen med misteltein legges på is.

— Det har vært en del kritiske røster fra Haukeland. Noen har ment at undersøkelsen av mistelteins virkning har vært for lite vitenskapelig. Det tar vi nå konsekvensen av. Vi ønsker å løfte undersøkelsen opp på et høyere nivå fordi vi har så stor tro på misteltein som behandlingsmiddel, sier Tilrem.

— Er kritikken fra Haukeland-legene årsaken til at du slutter å gi pasienter mistelteinlektiner?

— Det er mange årsaker til at vi revurderer fremgangsmåten. Det viktigste er at jeg ønsker en grundigere forskning på området. Det har vært mye medieblest om mistelteinbehandlingen. Forskerne trenger arbeidsro, sier Tilrem.

Han er hemmelighetsfull når det gjelder konkrete planer, men røper at han har flere kontakter som ønsker å satse på mistelteinforskning.

— Det er leit hvis den videre forskningen må flyttes ut av Norge. Men hvis ting tar for lang tid er det dessverre den eneste muligheten, sier Tilrem.

Han tilføyer at utprøvingen på enkeltpasienter kan betraktes som et forstadium for videre forskning og senere klinisk utprøvning.

For useriøs

Onkolog Roald Ekanger ved Haukeland sykehus er blant dem som har vært kritisk til utprøvingen av mistelteinekstrakt på pasienter. Han sier til BT at han mener forskningen har vært for useriøs.

— En studie må baseres på vitenskapelig forskning av høy kvalitet, slik at vi på lang sikt virkelig kan få svar på om lektinene har en plass i kreftbehandlingen. Jeg har vært kritisk til Tilrems kliniske utprøving, idet han verken har kontrollgrupper eller muligheter til å måle effektene av behandlingen, sier han.

Fakta/Mistelteinbehandling

  • Misteltein er brukt til behandling av kreft siden 1917
  • Siden 1994 har Ian Pryme, som jobber ved Institutt for biokjemi og molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen, forsket på området.
  • Pryme har gitt lektiner fra mistelteinplanten til mus som var infisert med kreft. 60 prosent av forsøksmusene ble helt friske etter å ha spist såkalte lektiner.
  • Tangen fattet interesse for forskningen, og tok kontakt med Pryme. De to startet sammen med allmennlege Pontus Tilrem selskapet Palm Research AS for å støtte den videre forskningen på mistelteinbehandling.
  • Tilrem har gitt misteltein gratis til kreftpasienter siden januar i fjor, men ønsker nå å sette en midlertidig stopper for behandlingene. Hovedårsakene er kritikk fra blant andre kreftlegene på Haukeland sykehus, at pågangen av pasienter har vært for stor og at han ønsker arbeidsro rundt forskningen.
STOPPER BEHANDLING: Lege Pontus J. P. Tilrem har gitt misteltein gratis til kreftpasienter siden januar i fjor, men ønsker nå å sette en midlertidig stopper for behandlingene. En av årsakene er kritikk fra blant andre kreftlegene på Haukeland sykehus.