Det er Barclays Bank som skal gjennomføre salget for Finansdepartementet. Kvotene vil bli solgt i et jevnt daglig volum fra og med 18. mai til og med 13. november.

– Det er viktig at salget skjer på en ryddig måte slik at en i minst mulig grad skaper store svingninger i kvoteprisen fra dag til dag. Den fremgangsmåten vi har valgt med jevne, daglige salg over et halvt år, skulle sikre dette og bidra til utviklingen av et effektivt marked for klimakvoter, sier statssekretær Geir Axelsen.

De 12,7 millioner klimakvotene tilsvarer to femdeler av det Norge kommer til å selge i løpet av Kyotoperioden.

Norge er gjennom EØS-avtalen tilsluttet det europeiske kvotesystemet (ETS). De norske bedriftene som er omfattet av kvotesystemet, har fått tildelt sine utslippskvoter for Kyotoperioden 2008-2012, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.