Innstillingen ble ifølge fagbladet Journalisten.no klar onsdag.

Først ble den tidligere Klassekampen-redaktøren innstilt av en sakkyndig komité nedsatt for å vurdere søknadene. Deretter intervjuet en gruppe ledet av dekan ved fakultetet kandidatene og vurderte prøveforelesningene deres. Også her ble Allern anbefalt til stillingen, skriver Journalisten.no.

Allern var leder i AKP fra 1973 til 1975 og redaktør i Klassekampen fra 1979 til midten av 1990-tallet. Kandidaturet hans har møtt kraftig motstand i enkelte pressekretser.

Allern er utdannet sosiolog, og arbeider i dag som forsker ved Institutt for Journalistikk (IJ). Endelig ansettelse vil bli foretatt av universitetskollegiets tilsetningsutvalg i desember.

(NTB)