• Studietilbud som i en eller annen sammenheng kan hektes på ordet «medier», er garantert stor søkning. Det sier leder for Seksjon for studieadministrasjon ved Universitetet i Oslo, Hanne Krogh, til NTB.

I kveld strømmet over 5000 elever fra avgangsklassene i videregående skoler på Østlandet til Blindern, BI og Høgskolen i Oslo.

Arrangementet «Åpen dag» er ment å skulle gi de kommende studenter et lite innblikk i hva overgangen fra skole til høyere utdanning innebærer i praksis. Krogh sier fristen for å søke opptak er 15. april.

— Vi regner med å doble antall studenter ved inntaket i høst, sier studiekonsulent Inger Lise Moen.

Sammen med førsteårsstudent, Thomas Rigvår, lager hun reklame for det nye barchelor-programmet som kvalitetsreformen har gitt muligheter for.

Bredden i dette studiet strekker seg fra datamaskinens oppbygging og programmering til samfunnsvitenskap, jus og informatikk.

— Interessen er stor og dermed øker kravene til poeng for opptak, sier Moen.