Med et poengkrav på 56,3 poeng, og 899 søkere på venteliste, er det nyopprettede journaliststudiet ved Universitetet i Bergen bare slått av medisin og odontologi når det gjelder popularitet. På landsbasis er det søkningen til journalistikk som øker mest, med 31,2 prosent flere førsteprioritetssøkere i år enn i fjor.

— Det er ikke plass til alle de nyutdannede journalistene på arbeidsmarkedet. Det er et tøft arbeidsmarked der mange ikke får fast jobb, sier nestleder Elin Floberghagen i Norsk Journalistlag (NJ).

Over 600 journalister er under utdanning på de statlige journalisthøyskolene, samt privatskolene Gimlekollen, BI og MI. I tillegg er det nesten 900 norske mediestudenter i utlandet. Til sammen er over 1500 journaliststudenter under utdanning. De skal inn på et arbeidsmarked som er preget av få nyansettelser.

Vil ikke advare

Floberghagen peker på at arbeidsmarkedet er trangt i de store byene, men vil likevel ikke skremme bort journaliststudenter.

— NJ vil ikke advare noen mot å studere journalistikk. Utdanningen er verdifull uansett, og kan brukes også i andre yrker, sier hun

— Det er positivt at så mange vil studere journalistikk, for det betyr at det utdannes gode journalister. Men jeg vil oppfordre folk til å tenke over hva jobben innebærer før de søker journalistutdanning. Det er ikke nødvendigvis veien til kjendisstatus.

Sosiolog Erik Fossåskaret mener at ungdommer blir fristet av det glamorøse.

— Det er mange hippe, kule folk som blir eksponert i mediene, og det frister for unge mennesker, sier han.

Utdanning med høy status

Fossåskaret påpeker at en jobb innen media har høy status hos unge mennesker, at det gir muligheter til å eksponere seg selv og bli kjent utover familien og den nærmeste kretsen.

— Vi ser jo at det er programlederne, og ikke nødvendigvis intervjuobjektene som blir eksponert, spesielt i etermedia.

En annen forklaring kan være at det er usikkert hvor mye kunnskap de unge har om hvordan livet er etter utdanning.

— Det er en stamme av folk med genuin interesse, men det må være mange flere enn dem som søker på studiet, sier Fossåskaret.

- Beregn god tid

— Det er alltid noen som lykkes, og de unge gjør seg blinde fordi det er så attraktive jobber. Er det noe som er fascinerende ved en karrierevei lar en seg ikke så lett skremme. Og det er jo alltid noen som vinner i Lotto, sier Fossåskaret.

Nestleder Olav Martin Mugaas i Mediebedriftenes Landsforening mener nåløyet er blitt trangere for journalister. Han sier at jobbmulighetene er begrensede innenfor tradisjonelle medier, men mener at det vil bli flere jobber innen nettmedier.

— Det vil alltid være behov for journalister, men nyutdannede journalister må nok beregne god tid for å komme i arbeid, sier han.