— Jeg er positiv til forslaget. Det kan bidra til å heve kvaliteten i den norske skolen, sa utdanningsminister Kristin Clemet på en pressekonferanse i Oslo i dag der forslaget ble presentert.

Kvalitetsutvalgets innstilling vil utvilsomt skape mye debatt i månedene fremover. Utvalget vil i stor grad konsentrere seg om alt som kan måles i skolen og legge hovedvekten på det. Også elevers og foreldres mening om skolen skal legges ut på nettet, samt læringsstrategiene elevene har. Utvalget vil ha flere nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk.

Utvalget vil opprette et nytt Læringssenter og et nytt nasjonalt organ for kvalitet i skolen for å få dette til. Det vil mobilisere fem universitet eller høgskoler med lærerutdanning som konkurrerer om ansvar for kvalitetsutvikling i samarbeid med skolene. Statlige utdanningskontor foreslås avviklet.