Den nåværende konsesjonæren P4 Radio viser til sine meritter i de ti årene den har vært i drift, og til sine 1,1 millioner lyttere daglig.

Onsdag nærmest forlangte P4-sjef Rune Brynhildsen at hans radiostasjon får fornyet konsesjonen.

ýVi har ikke gjort noe galt, og det er ingen grunn til å kaste oss ut, sa han etter at han hadde levert sin søknad.

Han ga løfter om mer norsk musikk, større satsing på nyheter og flere sendinger for barn og ungdom. slik hans konkurrenter også lover.

P4 konkurrentene er Kanal2 ved TV 2, Kanal4 Norge, Norsk Akademisk Radio Råd ved Studentradioene i Oslo, Bergen og Trondheim, Radio 2 og Radio VG.

Før nyttår

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) sier at departementet tar sikte på å tildele konsesjonen før nyttår. Hun sier at tildelingen av konsesjonen skal bidra til at vi har et bredt og godt allmennkringkastingstilbud på radio som et alternativ og supplement til NRKs radiosendinger.

— Interessen for konsesjonen viser at flere miljøer i landet ser seg i stand til å fylle oppgaven. Det er et positivt uttrykk for at radiokompetansen og viljen til å satse på norsk innhold er bredt representert, kommenterer statsråden.

Kompetente søkere

Det er stor bredde og medieerfaring blant i alle fall fire av konkurrentene. Studentradioen blir av de aller fleste ansett som en ufarlig rival. Onsdag troppet de opp i Kulturdepartementet og overleverte sine søknader til statssekretær Yngve Slettholm.

Ifølge konsesjonssøknadene vil Radio 2 Digital legge hovedkontoret til Tromsø, Kanal 2 vil legge det til Bergen mens Kanal4 Norge vil ha hovedkontor på Lillehammer.

Alle vil de satse sterkt på distriktsradio, norsk musikk, nyheter, debattprogrammer og barneprogrammer.

Radio 2, som blant annet har Nordlys og den samiske avisen Min Aigi som deltakere, ønsker å profilere Nord-Norge. Ønsket er å skape et radioalternativ med en profil som preges av at hovedkontoret ligger langt fra Oslo og Akersgata.

Bred profil

Redaktør Stein Gauslå i Agderposten, en av avisene som står bak Kanal4 Norge, sier at hans gruppering regner med å være en viktig søker. Han viser til den brede erfaringen gruppen har når det gjelder alle former for medier.

Onsdag la han fram konsesjonssøknaden i sin helhet med forslag til profil og program. Kanal4 vil spille 35 prosent norsk musikk og etablere et betydelig musikkarkiv for brede og smale grupper. I tillegg til en nyhetsredaksjon vil kanalen etablere kulturredaksjon, en samfunnsredaksjon, en sportsredaksjon og en egen redaksjon for analyse, kommentar og debatt.

I tillegg lover Gauslå, i likhet med de andre å forme det nasjonale nyhetsbildet på en måte som virker som en motvekt mot ensretting fra nyhetsmiljøet i hovedstaden.

P4 er en lønnsom stasjon, men det vil ta tid før en eventuell ny driver kan hente ut stor fortjeneste. Konsesjonsavgiften er på 160 millioner kroner

(NTB)