86 prosent synes også at kongen er "passe folkelig" mens 12 prosent vil ha ham "mer folkelig" og 2 prosent synes han bør være "mindre folkelig", skriver VG.

Undersøkelsen er utført av Norsk Gallup.

På spørsmål om å sammenligne kong Harald med kong Olav, svarer 57 prosent at de er like godt fornøyd med dagens konge som med hans far. 23 prosent er "noe mindre fornøyd enn med kong Olav" mens 5 prosent er "klart mindre fornøyd" enn med kong Olav.

Omvendt sier til sammen 6 prosent at de er enten "klart mer fornøyd" eller "noe mer fornøyd" med kong Harald enn med kong Olav.NTB

POPULÆR KONGE: Over halvparten av befolkningen er like godt fornøyd med kong Harald som de var med hans far.