To departementer og de tre regjeringspartiene er på vei mot samme konklusjon. Skjenketider i alkoholloven må strammes inn, skriver Aftenposten.

Kommunene skal maksimalt kunne gi utesteder lov til å servere alkohol frem til kl. 02.00, mot kl. 03.00 i dag.

— Veldig uheldig

  • Hvis de rød-grønne partiene går inn for dette, beklager jeg det sterkt. Det vil bety en sterk innskrenkning av det lokale selvstyret som prinsipielt er veldig uheldig, og som er stikk i strid med hva de rød-grønne lovet i Soria Moria-erklæringen, sier Mæland.

Bergen kommune innskrenket åpningstidene til klokken 02.30 i juni i fjor. Politiet mener innskrenkningen har gitt positive resultater. Mæland mener det er tull:

  • Årsaken til at man nå registrerer mindre vold, er at politiet ikke lenger er ute og noterer hendelser fortløpende, sier Mæland.

Selv mener hun at en differensiert åpningstid er mest fornuftig.

  • Men uansett handler dette om hvem som skal bestemme, politikerne på Stortinget eller byens politikere, sier Mæland.

Samstemte

I programforslaget fra Senterpartiet, som ble lagt frem i forrige uke, er et nytt punkt tatt med: «Senterpartiet vil endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl. 03.00 til 02.00».

I Aps program som ble presentert i går, blir også skjenketider omtalt for første gang: «Arbeiderpartiet vil (...) vurdere innskrenkning i åpningstidenes maksimalgrense for utsalg- og skjenkesteder».

Leder i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, sier at han har håp om å få vårens landsmøte med på å gå enda et skritt og konkludere med at loven må strammes inn.

Rekkene sluttes når sosialpolitisk talskvinne i SV, Karin Andersen, bekrefter at hun vil fremme forslag til SVs nye program om en nasjonal innstramning i skjenketiden.

Kan komme snart

Strengere skjenkeregler kan komme allerede i vår. Justisdepartementet jobber nå med en stortingsmelding hvor sammenhengen mellom skjenketider og vold er et hovedtema.

Justisminister Knut Storberget er sterkt engasjert i temaet. Og Helse- og omsorgsdepartementet vil i løpet av de nærmeste månedene sende en rekke endringer i alkoholloven ut på høring, inkludert endringer i bestemmelsene om skjenketider.

Skulle saken drøye, og de rød-grønne miste flertallet etter valget, garanterer KrFs Knut Arild Hareide at de vil stille villig opp i Stortinget i neste periode for å skjerpe loven.

Spørsmålet har vært - og er til dels ennå - kontroversielt i de tre regjeringspartiene, fordi en innstramning vil redusere kommunenes handlefrihet.

Høyre, Frp og Venstre går imot å skjerpe loven. De mener at kommunene selv er best rustet til å avgjøre skjenketider innenfor dagens bestemmelser.

Bør skjenketidene innskrenkes? Luft tankene dine her.

ARKIVBILDE/ BJØRN ERIK LARSEN