Ikke uventet ble svineinfluensaen hovedsak i Stortingets spørretime onsdag. Fra første spørsmål måtte helseminister Bjarne Håkon Hanssen svare om Norges beredskap i tilfelle et utbrudd her.

**Les også:

Antall døde nedjustert i Mexico**

Hanssen var nok forberedt på dagens tema, og sa at samtlige kommuner skal ha en skriftlig plan for hvordan de møter et stort utbrudd av en influensa. De som ikke har en slik plan, vil bli fulgt opp av fylkesmannen, som er statens forlengede arm ute i landet.

– Sist vi sjekket dette var i 2007, da hadde 95 prosent av kommunene en slik plan, sa helseministeren.

**Les også:

Antall døde nedjustert i Mexico**

Beroligende

Den gang var det trusselen om fugleinfluensa som var årsak til at staten sjekket opp kommunenes beredskapsplaner. Nå er det svineinfluensaen som truer. Derfor er fylkesmennene pålagt å rapportere senest i morgen om situasjonen rundt i Lommune-Norge.

Men både helseministeren og de politikerne som stilte ham spørsmål var opptatt av ikke å skape noen panikksituasjon.

Hanssen understreket at det er grunn til å ta situasjonen på alvor, men at utviklingen så langt har noen beroligende trekk. Blant annet at spredningen går saktere enn antatt, og at folk ikke blir så syke som man fryktet til å begynne med.

Les også: Leger hamstrer influensamedisin til seg selv