Engelskmannen John Thompson synes det er pinlig at bilen hans ikke ble desinfisert før han dro fra Newcastle til Kristiansand.– Vi skulle ordnet dette selv, det er jo vi som har sykdommen i landet vårt, beklaget John Thompson fra Yorkshire, som kom til Norge for en rask visitt med bilen lørdag morgen.

Skadefirmaet Anticimex desinfiserte 20 personbiler, 3 vogntog og en buss, før kjøretøyene fra "Princess of Scandinavia" fikk slippe i land. En hestehenger ble nektet tatt om bord før ferja la fra kai i Newcastle fredag.

Tollerne undersøkte deretter bilene innvendig, og 207 passasjerer hadde ifølge toll— og kontrollsjef Per Emil Wikøren verken med seg kjøtt- eller andre matvarer.

Flere skip Statens dyrehelsetilsyn har iverksatt døgnberedskap på alle nivåer. Distriktsveterinær Paul S. Stamberg, som har tilsynet med desinfisering og kontroll, får en travel tid. Senest natt til lørdag fikk han oversendt instrukser fra sine overordnede i dyrehelsetilsynet.

Når DFDS’ ferje returnerer til Newcastle har den med seg sprøytemiddelet, slik at havnemyndighetene selv kan desinfisere kjøretøyene om bord på skipene før de legger fra kai.

Men i tillegg til passasjerferjer kommer også andre skip. Natt til søndag og søndag ettermiddag anløper to ro-ro-skip Kristiansand. De kommer fra Imingham i England via Rotterdam. Her må både containere og vogntog desinfiseres.

– En kjempejobb, sier Stamberg.Lørdag jobbet han på spreng for å få oversikt over anløpene de nærmeste dagene.

– Jeg må stole på at havnevesenet gir meg oversikten, sier Stamberg.

Han er kritisk til at ikke England selv desinfiserer vogntog og containere.

– Etter det jeg kjenner til desinfiserer de alt som skal til kontinentet, men ikke skipene som skal til Norge. Det hadde vært mye enklere om vi slapp å gjøre denne jobben, sier Stamberg.

– Litt av en uke Etter en uke i Skottland var Tore Diesen, kona Ann Diesen og datteren Carina lettet over å være tilbake i Norge.

– Flyulykke, togulykke, kugalskap, munn- og klovsyke og så været. Det har vært litt av en uke, sier Tore Diesen.

Selv bedyret han at de ikke hadde vært på landsbygda, men holdt seg mest i Glasgow. På ferja tilbake ble de informert om forbudet mot å ta med næringsmidler tilbake til Norge.

Diesen skulle hjem til Songdalen vest for Kristiansand. Men litt lenger inne i landet er tiltak allerede iverksatt. Skotske saueklippere har jobbet i åtte fjøs i Åseral og Evje og Hornnes, og gårdbrukerne har fått strenge restriksjoner på grunn av eventuell smitte.

Miljøvennlig Ferjeselskapene må selv betale for rensingen av kjøretøyene. Skadedyrfirmaet Anticimex er hyret til desinfiseringen. Ifølge Helge Lunde-Olsen ved Anticimex avdeling ved Tromøy, er stoffet Virkon S et svært miljøvennlig middel.

– Stoffet brukes mot alle typer bakterier og virus i gårdsmiljøer, men også i industrien, sier Lunde-Olsen.

Han anslår kostnadene ved lørdagens sprøyting til rundt 50. 000 kroner.

Stoffet ble sprøytet på dekk og understell, hvor det er mest naturlig at eventuelle virus kan ha samlet seg. Etter et kvarters virketid kom kjøretøyene i land, hvor de umiddelbart ble høytrykksspylt med vann.

I det rette miljøet kan munn- og klovsykeviruset overleve inntil 60 døgn, ifølge Stamberg.

– Munn- og klovsyke er et virus, og kan sammenlignes med influensa. Det smitter lett. Utrolig store verdier står på spill, og det er uhyre viktig at vi gjør dette riktig, sier Stamberg.

HARD LUT: Skadefirmaet Anticimex desinfiserte tyve personbiler, tre vogntog og en buss, før kjøretøyene fra «Princess of Scandinavia» som kom fra Newcastle fikk slippe i land i Kristiansand lørdag morgen. (FOTO: SCANPIX)