Alle de fire tiltalte i Orderud-saken ble tidligere på kvelden funnet skyldige i medvirkning til overlagt drap. Juryen svarte ja på 24 av 25 spørsmål om skyld.

Skjulte hodet

På vei tilbake til fengselet satt Veronica Orderud i baksetet på politibilen, mens hennes forsvarer Heidi Ysen holdt hardt rundt henne og skjulte hodet hennes.

Orderud gikk først inn i fengselet sammen med sin forsvarer, mens Kristin Kirkemo Haukeland ble sittende i bilen til de to var vel innenfor dørene.

Like etter at de to var inne, hørtes rop fra noen av de andre innsatte.

Kirkemo Haukeland hadde ikke med seg noen av sine forsvarere.

Skyldige på 24 av 25 punkter

Med rolig stemme leste juryformannen i Orderud-saken opp kjennelsen de har brukt over et døgn på å komme frem til. Opplesningen ble sendt direkte på tv, i bt.no og i andre norske nettaviser ved 17.30-tiden.

Flere enn seks av juryens medlemmer svarte ja på alle unntatt et av spørsmålene. Det eneste spørsmålet juryen svarte nei på var om Kristin Kirkemo Haukeland er skyldig i attentatforsøket mot Anne Orderud Paust.

Etter omtrent fem minutters opplesning var juryformannen ferdig.

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen fikk svarene til gjennomlesning, og så trakk han og de to andre fagdommerne seg tilbake for å vurdere svarene. Ved 18.30-tiden ble kjennelsen formelt godkjent.

Per og Veronica Orderud valgte å ikke være til stede da kjennelsen ble lest opp på Åråsen torsdag.

De to andre tiltalte, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød, forsvant ut av rettssalen sammen med sine forsvarere umiddelbart etter at kjennelsen var lest opp.

Aktor fornøyd

Statsadvokat Olav Helge Thue er fornøyd med at Lars Grønnerød ble dømt for medvirkning til overlagt drap.

— Jeg er fornøyd. Det er fullt ut i tråd med anbefalingen vi ga til juryen, sier Thue.

Han er altså fornøyd med at dommen er strengere enn i herredsretten, der Grønnerød ble dømt for uaktsom medvirkning. Thue sier det ennå er en teoretisk mulighet for at dommen vil bli endret:

— Dommerne har nå en mulighet for å sette kjennelsen til side, sier han, men håper ikke dette skjer:

— Vi mente dommen i herredsretten var gal, og det var derfor vi anket, sier Thue.

Han vil ikke uttale seg om straffeutmålingen.

Lars Grønnerøds forsvarer, advokat Steinar Wiik Sørvik, sier at Lars Grønnerød er meget skuffet over kjennelsen.

— Vi er svært skuffet, Lars er svært skuffet. Han mener kjennelsen er feil, sier Wiik Sørvik.

Veronica Orderuds forsvarer, Heidi Ysen, ville ikke kommentere juryes avgjørelse.

- Vet ikke hvem

Harald Orderud, Per Orderuds fetter, hadde en uvirkelig følelse etter kjennelsen.

— Vi har fortsatt til gode å få svar på hvem som utførte udåden på Orderud gård, sa Harald Orderud etter at kjennelsen i Orderud-saken var avsagt.

Harald Orderud mener bevisoppgavene fra aktoratet viser at det har vært sammenhengende bevisføring under hele rettssaken. Han mente at svaret på om han er fornøyd gir seg selv.

Espen Orderud, en annen av Per Orderuds fettere, hadde håpet at saken mot Per ble sett på en annen måte.

— Vi tar juryens kjennelse til etterretning, sa Espen Orderud.

(NTB)

TILBAKE: Her føres Kristin Kirkemo Haukeland tilbake til fengselet torsdag kveld. (Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX)