Dersom påtalemyndigheten kan bevise at de alle har medvirket til drapene, kan de alle dømmes for det. Medvirkning til overlagt drap har den samme strafferammen som overlagt drap, nemlig lovens strengeste straff på 21 års fengsel.

Likestilt — I strafferetten er medvirkeren likestilt med hovedgjerningsmannen. Dersom en person har vært med på å planlegge drap eller på annen måte medvirket til drapet, blir det vurdert på linje med den som faktisk utførte handlingen, sier Anders Bratholm, jusprofessor ved Universitetet i Oslo, til NTB.

— Det er logisk. Hvis man er med på planleggingen, låner bort revolveren sin eller på annen måte bidrar, har man samme skyld for at det har vært et drap, sier Bratholm.

Medvirkningssak Alle de fire i Orderud-saken er tiltalt for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap.

I prinsippet er det ikke noe i veien for at den som medvirker blir idømt en strengere straff enn selve drapsmannen. Dette har også skjedd i praksis.

I et tenkt tilfelle der tre personer er innelåst i et rom og en av dem blir drept, er det ikke åpenbart at en av de to andre blir dømt. Dersom det ikke er mulig å bevise at en av de to faktisk drepte eller medvirket til det, må begge frifinnes. 50 prosents sannsynlighet holder ikke, selv om man med sikkerhet vet at det var en dem som utførte drapet. I et slikt tilfelle kommer tvilen tiltalte til gode.NTB