Venstres uvisse skjebne, over eller under sperregrense, gjorde det enklere for KrF å unngå å svare frierne. Statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik mente Venstres skjebne vil avgjøre om sentrumspartiene fremdeles utgjør et regjeringsalternativ.

— Får Venstre inn bare to representanter må vi erkjenne at en sentrumsregjering ikke er realistisk i denne omgangen. Da vil vi sette oss ned og vurdere situasjonen grundig, sa Bondevik.

Han ville ikke svare på hva KrF vil gjøre dersom Venstre ikke kommer over sperregrensen.

— Vi satser på sentrum og det er for tidlig å hoppe på noen invitasjon nå. Vi ønsker et skifte. Vi må bruke tid og vurdere grundig. Vi har rett og slett et ansvar for landet, sa Bondevik.

Samtidig understreket Bondevik at KrF ikke vil gå inn i en regjering som er dominert av andre partier.

— For oss er politikken, ikke posisjoner som avgjør, gjentok Bondevik flere ganger.

Venstreleder Lars Sponheim håpet fremdeles på en sentrumsregjering. Ut over det ville han ikke spekulere i hva slags regjering landet kan ende med.

Frier Hagen

Frps formann Carl I. Hagen kom med et klart frieri til KrF da han erklærte sin tro på at samtaler mellom partiene på ikke-sosialistisk side vil ende med en ny "regjering Bondevik".

Hagen signaliserte ikke hvilke krav Frp vil stille for å støtte et slikt alternativ. Han var påpasselig med å vise til de tre gangene sentrum har forhandlet med Frp.

— Alle tre ganger har vi nådd fram til et resultat. Jeg tror det blir et skifte av regjering, sa Hagen.

Frier Petersen

Høyres leder Jan Petersen var like klar i sitt frieri. Han inviterte alle ikke-sosialistiske partier til samtaler for å finne fram til et grunnlag for en ny regjering.

— Det er ikke-sosialistisk flertall som ønsker en ny regjering. Da fortjener de at vi avklarer om det er grunnlag for et slikt samarbeid, sa Petersen.

Frier Stoltenberg

Også statsminister Jens Stoltenberg føyet seg inn i friernes rekker valgnatten. Han brukte SVs framgang som et tegn på at velgerne ikke ønsker en høyredreining i politikken.

— Nå må vi avvente om Venstre kommer inn. Det er klokt for flere partier å tenke seg om. Sentrum ser ut til å gå noe tilbake og velgerne har ikke stemt fram et klart alternativ til Aps regjering, sa Stoltenberg.

Hans regjering blir sittende inntil videre i påvente av en avklaring av hvem som skal samarbeid med hvem.

SVs Kristin Halvorsen mente det krevende valgresultatet gjør det enda mer viktig å få til stabile og forpliktende samarbeid.

Kystpartiets Steinar Bastesen var åpen for å vurdere samarbeid "med alle som måtte ringe".

Sps Odd Roger Enoksen var skuffet over et dårlig valgresultat. Blir det ingen sentrumsregjering, vil Sp ikke delta i noen regjering.

HØR HER, KJELL MAGNE: Jens Stoltenberg prøver å fri til Kjell Magne Bondevik. FOTO: SCANPIX