I dag gav Kristin Kirkemo Haukeland beksjed om at også hun anker lagmannsrettens dom til Høyesterett. Både Lars Grønnerød, Per Orderud og Veronica Orderud har tidligere gjort det klart at de anker dommen. Høyesterett står fritt i sin vurdering av straffeutmålingen.

— Vi må drøfte nærmere om vi skal anke over saksbehandling og lovanvendelse i tillegg til straffeutmåling, sier Kirkemo Haukelands advokat Tor Kjærvik til Aftenposten.

Dersom Kristin Kirkemo Haukeland når fram med en anke over lovanvendelse eller saksbehandling, vil Høyesterett oppheve dommen i Eidsivating lagmannsrett. Det vil i så tilfelle bety en ny rettssak.

(NTB)

ALLE ANKER: Per Orderud, Veronica Orderud, Lars Grønnerød og kristin Kirkemo Haukeland anker alle til Høyesterett.