— Jeg har ikke tro på full barnehagedekning i løpet av 2007, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) til Bergens Tidende.

I dag står 1985 barn i kø for barnehageplass, det gjør Bergen verst stilt av storbyene.

En tiltaksplan oppvekstbyråden presenterte i bystyret i går, skulle sikre full barnehagedekning i Bergen i løpet av 2007.

Men nå gjør reduksjon i pris, økt tilgjengelighet og kutt i kontantstøtten at oppvekstbyråden ser at målet ryker.

14 nye barnehager

— Barnehagesaken er en av de pinligste sakene for politikerne i Bergen, sa Ruth Grung (Ap).

Hun viste blant annet til at manglende barnehageplasser er et hinder for rekruttering av arbeidskraft til Bergen. Heller ikke SV var 100 prosent fornøyde.

— Det er gjort mye godt arbeid, men det er ikke nok. Vi er allerede på bakfoten, sa Oddny Miljeteig (SV).

14 nye barnehager skal bygges de neste årene, med til sammen 1889 småbarnsplasser innen utgangen av 2007.

SV er bekymret for det de ser som en ensidig satsing på private aktører på barnehagemarkedet. Bare 94 av de knappe 2000 plassene er kommunale, mens SV ønsker at halvparten av plassene skal være kommunale.

Likevel fikk Tveit tilslutning for hovedpunktene i planen fra flertallet i bystyret.

- Kanskje i 2008?

— Vi har lovet og løyet for småbarnsfamiliene i mange år. Nå skal vi i alle fall gjøre vårt for at flest mulig skal få en plass i barnehage, sa Harald Hove (H).

Flere viste til undersøkelser som sier at barn som går i barnehage klarer seg bedre på skolen enn barn som ikke har hatt et tilbud i barnehage.

Oppvekstbyråden mener det er umulig å si hvor mange som faktisk ønsker seg plass i barnehagene i Bergen. Først ved opptaket i mars, vil en ha sikrere tall, mener Tveit, som varsler en ny tiltaksplan for barnehagene.

På spørsmål når han tror på full barnehagedekning, sier Tveit:

— Kanskje i 2008.

KANSKJE I 2008: Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit fikk bystyret med på sin tiltaksplan. Den vil ikke gi full barnehagedekning i 2007, slik meningen var. - Men kanskje i 2008, sier Tveit.
Eirik Brekke
- FLEKSIBELT IKKE VIKTIGST: - Det er fint at SFO blir mer fleksibelt, men det er viktig at kvaliteten ikke blir redusert, mener FAU-leder Gunnveig Grødeland ved Ny-Krohnborg skole. Tamara Grødeland Aarag (8) har i dag full SFO-plass, men vil kanskje få redusert plass.
Eirik Brekke