Dette skjer til tross for at Justisdepartementet for halvannet år siden skjerpet reglene for prøveløslatelse.

Det viser en rundspørring som NRK har gjort ved de største fengslene her i landet. Innskjerpingen har ikke hatt betydning for soningstiden, som vanligvis er på to tredeler av den idømte tiden.

Ekspedisjonssjef Erik Lund Isaksen i Fengselsstyret sier at hver enkelt sak vurderes spesielt, og at de dømte løslates fordi gjentakelsesfaren anses som liten.NTB