Riksadvokaten beordret onsdag at det skal tas ut tiltale mot Per Orderud, Veronica Orderud, Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød for overlagt drap. Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød blir også tiltalt i den såkalte bombesaken 15. juli 1998. Da ble en bombe uten tennsats funnet under bilen som Anne Orderud Paust, forsvarsministerens personlige sekretær, disponerte.

«Når det gjelder den såkalte gassaken vil det ikke bli reist tiltale mot noen av de siktede», heter det i en pressemelding fra statsadvokat Olav Helge Thue ved Oslo statsadvokatembeter. 12. august 1998 ble et åpnet propanapparat oppdaget utenfor leiligheten til Per Paust og Anne Orderud Paust i Gabels gate i Oslo, men riksadvokaten har altså ikke funnet bevis for at noen av de fire siktede hadde noe med den såkalte gassaken å gjøre.

Kristian Orderud (80), Marie Orderud (84) og Anne Orderud Paust (47) ble skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum natt til pinseaften 1999.

Nes herredsrett har allerede avsatt tid til Orderud-saken fra 17. april i år og ni uker framover. Dette tidspunktet passer ikke for Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland.

— Jeg har en annen sak da, og har ikke tenkt å la noen andre overta denne saken, sier Sulland. Han mener saken først kan komme opp etter sommerferien.

— Det kan bli vanskelig både for meg og for flere andre forsvarere, sier Wiik Sørvik til NTB. Dermed er det foreløpig uklart når saken kommer opp.

Fakta om Orderud-saken *23. mai 1999: Marie (84) og Kristian (81) Orderud og deres datter Anne Orderud Paust (47) blir funnet drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum.

*11. juni 1999: Kristin Kirkemo Haukeland, Veronica Orderuds halvsøster, og Kristins tidligere samboer, Lars Grønnerød, pågripes og siktes for brudd på våpenloven.

*14. juni 1999: Per Kristian Orderud, sønn til Marie og Kristian Orderud, og hans kone Veronica Orderud pågripes og siktes for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap. Samtidig utvides siktelsen mot Kirkemo Haukeland og Grønnerød til å omfatte det samme. De fire siktede blir varetektsfengslet.

*29. november 1999: Eidsivating lagmannsrett bestemmer at de fire siktede i Orderud-saken skal løslates fra varetekt.

*25. april 2000: Politiet mener seg ferdig med etterforskningen av Orderud-saken, og sender sin innstilling til Oslo statsadvokatembeter. Statsadvokaten er ikke fornøyd med etterforskningen, og sender saken tilbake til politiet.

*15. mai 2000: Høyesteretts kjæremålsutvalg avgjør at Per Kristian Orderud ikke får dødsboet etter sine foreldre til privat skifte. Utvalget mener at straffesaken må avgjøres før arveoppgjøret kan starte.

*27. september 2000: Politiet mener seg for annen gang ferdig med etterforskningen, og sender saken til Oslo statsadvokatembeter. Denne gangen er statsadvokaten fornøyd, og i slutten av oktober får Riksadvokaten saken.

*3. januar 2001: Riksadvokaten avgjør at alle de fire siktede tiltales for overlagt drap.

De fire tiltalte: Per Kristian Orderud Veronica Orderud Lars Grønnerød Kristin Kirkemo Haukeland

Les også: Alle kan dømmes uten bevis for hvem som skjøt Wiik Sørvik: -Meget forbauset over tiltalen Grønnerød: -Ingen kommentar Sulland: -Veronica er overrasket og nedbrutt Veum: -Kristin er skuffet, men ikke overrasket Frykter at kravene til bevis er senket