Kommunene svikter de mest sårbare barn og unge, viser tilsynsrapporten, som har tatt for seg utvalgte kommuner i alle landets fylker. Bare 11 kommuner hadde ingen lovbrudd eller forbedringspunkter.

– Dette er alvorlig. Jeg tror nesten aldri at vi har funnet så stor prosentandel av lovbrudd når vi har gjennomført tilsyn, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn til NTB.

Tilsynet avdekker at mange unge faller mellom to stoler fordi samarbeidet mellom de ulike etatene er for dårlig. Det er også store mangler for å følge opp unge voksne i ettervernsperioden.

Rapporten peker på flere områder hvor loven brytes: Taushetsplikt, opplysningsplikt og samtykke er ikke godt nok kjent blant ansatte. Helse— og sosialtjenesten melder ikke fra, eller de melder fra for sent til barnevernet når det er bekymring for at barn lider alvorlig overlast. Det mangler rutiner for samarbeid. Og individuelle tiltaksplaner lages ikke, eller følges ikke opp.

– Det følges ikke med på den svikt som faktisk skjer. Det er alvorlig at vi ikke kan være trygge på at barn fanges opp i tide, sier Hanssen.

Helsedirektøren understreker at kommunene har ansvar for å rydde opp.