Det går fram av dokumenter tillitsvalgte i Utlendingsdirektoratet (UDI) har sendt til granskningskommisjonen som skal se på hvordan UDI fungerte under tidligere kommunalminister Erna Solbergs ledelse og fram til i dag.

Mens UDI-ledelsen forsikret Solberg om at asylsakene ble behandlet individuelt og ut fra faren for forfølgelse i hjemlandet, fikk saksbehandlerne følgende beskjed:

«Så lenge en legger til grunn at søker er homofil/lesbisk, så skal asyl gis».

De UDI-tillitsvalgte har lagt ved en rekke konkrete saker som eksempler på praksisen i Iran-homosakene. Her går det tydelig fram at selv om saksbehandlerne syntes søknadene var syltynne og lite troverdige, ble det gitt asyl.

Homofil praksis er straffbart i Iran, men ifølge ankerkjente eksperter skal beviskravene være skyhøye, slik at svært få straffes i praksis.